Brukt frityrolje (UCO) innsamling og salg

Turning one industry’s by-product into another industry’s raw material.

MBPs konsept er gjenbruk og videre salg av bi-produkter. Hvert år håndterer MBP Group mer enn 200.000 tonn biologiske bi-produkter (restprodukter fra næringsmiddelindustrien som inneholder fett og olje). Disse bi-produktene videreforedles og selges ut til andre applikasjoner eller annen industri.

Dette har en betydelig og positiv innvirkning på miljøet og reduserer avfallsmengder. Flere av våre bi-produkter bidrar som bærekraftige råvarer til energiproduksjon.

Brukt frityrolje (UCO)

En av våre viktigste aktiviteter er innsamling og foredling av brukt matolje (UCO – used cocking oil). UCO er brukt olje fra matlaging eller steking, og er av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse. Når oljen er brukt en stund ved frityrsteking, blir den harsk og kan gi dårlig lukt og smak til maten. Bytt derfor olje regelmessig for å få bedre resultater.

UCO er et viktig råstoff for produksjon av biodiesel til transport. MBP har mange års erfaring og samler inn og videreforedler UCO fra hele Skandinavia og Finland.

Det er svært enkelt å få en avtale med MBP, vi tar hånd om eller henter det du har av UCO. Vi leverer egnet emballasje (fat/IBC) for oppsamling av UCO til alle våre kunder, og tilbyr ulike størrelser som; 200, 400, 600 og 1000 liter.

Våre medarbeidere håndterer avrop på innsamling av UCO, inkludert bytte av fulle fat/IBC.
Så, hvis du har noe brukt fett eller matolje som du vil at vi skal samle inn, kan du kontakte oss i dag.

Hva skjer med den brukte frityroljen?

Når vi mottar UCO inn til våre produksjonsanlegg, behandler vi oljen ved å varme den opp til flytende form. Fettet skilles fra avfall og andre rester gjennom fitrering.

Når behandlingen er ferdig, brukes den filtrerte oljen som råstoff i biodieselproduksjon, alternativt som teknisk fett eller som mellomprodukt for destillasjon av fettsyrer og glyserol.

MBP er sertifisert for en rekke kvalitets-, miljø- og bærekraftsstandarder, som er din garanti for god service og et godt miljø.

Hvorfor samle inn og gjenbruke UCO?

Vi beskytter miljøet ved å samle inn UCO.

For eksempel forårsaker UCO i kloakksystemet store problemer. Beleggene kan forårsake hydrogensulfid (H2S), og gi dårlig lukt. H2S er også en giftig gass og brannfarlig ved høye konsentrasjoner. I mange byer er det obligatorisk å ha en avtale om innsamling av UCO.

Mange tenker på UCO som avfall, men MBP vet at dette er en viktig og fornybar ressurs!

Brukte oljer som kan brukes igjen, ansees som fornybare oljer.

Ved produksjon av Biodiesel inngår både nye og fornybare oljer. Produksjonsforholdet mellom disse er ekstremt viktig for å oppnå den egenskapen som er påkrevd. Noen produsenter har mulighet til å erstatte større andel av nye oljer med fornybare oljer.

MBP Solutions tilbyr også nye oljer

I Norge tilbyr vi også salg av ny frityroljer med høy kvalitet, rapsoljer og olivenoljer. Disse produktene leveres gjennom vårt søsterselskap Botella AS.

Bærekraftig sertifisering

MBP er ISCC-sertifisert i henhold til EUs frivillige ordning. ISCC er et uavhengig, globalt sertifiseringssystem som oppfyller kravene til bærekraftskriterier og utslipp av klimagasser. Dette brukes til å vise korrespondansen mellom regjeringens, bedriftens og sluttbrukerens krav. For mer informasjon om ISCC, vennligst besøk ISCC systemets offisielle nettside:

www.iscc-system.org

Sustainability

Kontakt oss for henting av brukt frityrolje

Would you like to know more?

Circular Economy

The circular economy

The circular economy is characterized by Production, Recycle and Recovery where the whole system is designed in order to minimize waste and keep the materials in use for as long as possible.

Sustainability

Protecting the environment has been part of the ideological back bone of MBP Solutions since the company was founded in 1999.