Used cooking oil (UCO) insamling och försäljning

Turning one industry’s by-product into another industry’s raw material.

UCO dedikerade företag i Norge, Sverige och Danmark är en del av MBP Solutions. Varje år hanterar vi mer än 200,000 ton av biologiska bi-produkter, vilka processas och säljs till nya användningsområden. Tillsammans kan vi göra en betydelsefull och positiv skillnad för miljön, reducera avfallet och skapa hållbara råvaror för energiproduktion.

Used cooking oil (UCO)

En av våra huvudsakliga aktiviteter rörande bi-produkter är insamling, smältning och filtrering av used cooking oil (UCO). UCO är använd frityrolja av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung. När oljan har använts under en tid kan den härskna och påverka matens lukt och smak negativt. Byt ut er olja regelbundet för att uppnå bättre resultat.

UCO är en råvara för produktion av biodiesel. Vi är marknadsledande inom detta område och samlar in UCO över hela Skandinavien och Finland.
Det är enkelt att vara kund hos oss. Vi förser våra kunder med lämpliga containers för förvaring av för UCO och erbjuder fyra olika storlekar: 200, 400, 600 och 1000 liter.

Våra medarbetare hanterar allt som rör insamlingen, inkluderat att ersätta fulla containers med rena, tomma kärl, så att våra kunder inte utsätts för några risker.

Kontakta oss idag om ni har använd frityrolja, som ni skulle vilja att vi hämtar och hjälper er att hantera.

Vad händer med insamlad UCO?

UCO kommer till våra produktionsanläggningar. Där renar vi oljan genom att värma den så att den blir flytande. Fettet separeras från orenheter, vilka huvudsakligen består av vatten och protein från livsmedel.

När processen är färdig används den renade oljan som en råvara för produktion av biodiesel, alternativt som teknisk olja eller för destillering av fettsyra och glycerol.

MBP är certifierade enligt olika kvalitets- miljö- och hållbarhetsstandarder. Det är er garanti för god service och bra miljö.

Varför samla in och återanvända UCO?

Genom att samla in och återanvända UCO skyddar vi miljö, människor och djur.

UCO kan exempelvis skapa stora problem i avlopp. Beläggningarna kan orsaka vätesulfid (H2S) som ger dålig lukt. H2S är också en giftig gas och brandfarlig vid höga koncentrationer. I många städer är det obligatoriskt att ha ett avtal om insamling av UCO.

Många ser UCO som avfall, men MBP betraktar det som en bi-produkt som kan återanvändas. Vi ser UCO som en resurs!

UCO kan användas istället för vegetabilisk olja, såsom rapsolja, för att producera biodiesel. Många människor ser det som ett problem att rapsolja används till biodiesel istället för till livsmedelsproduktion och att regnskogen blir förstörd på grund av produktionen av palmolja. Om vi istället använder UCO för att producera biodiesel är det bättre för både människor och miljö, då det är en andra-generationens vegetabilisk olja som inte kan användas i livsmedelsproduktion eller bidrar till att regnskogen förstörs.

Annan vegetabilisk olja - service från MBP Solutions

I Norge kan vi också erbjuda färsk, högkvalitativ olja, såsom raps- och olivolja, till försäljning genom vårt systerbolag Botella AS.

Hållbarhetscertifiering

MBP är ISCC certifierade enligt EUs frivilliga system. ISCC är en oberoende, global certifiering som följer kriterierna för hållbarhet och utsläpp av växthusgaser. ISCC certifiering används för att visa på korrelering mellan regeringens, företagens och slutanvändarens krav. För mer information om ISCC, besök ISCCs officiella hemsida.

www.iscc-system.org

Sustainability

Beställ hämtning av er använda frityrolja

For Sweden, please contact Quatra

Would you like to know more?

Circular Economy

The circular economy

The circular economy is characterized by Production, Recycle and Recovery where the whole system is designed in order to minimize waste and keep the materials in use for as long as possible.

Sustainability

Protecting the environment has been part of the ideological back bone of MBP Solutions since the company was founded in 1999.